Lucrari

Energia Verde. Un viitor sigur!

 

Mirohidrocentrale

Unul din domeniile esentiale pentru compania noastra este dezvoltarea proiectelor de microhidrocentrale si producerea de energie electrica.

In acest moment avem un department care se ocupa cu dezvoltarea proiectelor de microhidrocentrale, incepand cu obtinerea avizelor pana la punerea in functiune a microhidrocentralelor.

AVANTAJELE sunt multiple şi incorporeaza atat avantaje economice, cat şi legate de mediu si populatie:

  • Surse sigure si permanente de energie
  • Obiectiv realist bazat pe tehnologia existenta
  • Sectorul energetic constituie un camp promitator pentru investitii
  • Beneficii economice sigure pe termen lung
  • Reducerea impactului asupra mediului inconjurator mediul si a emisiilor de dioxid de carbon
  • Atitudinea si implicarea consumatorului in domeniul energiei regenerabile sunt evidente si mai accentuate ca oricand

Potenţialul microhidroenergetic in Romania

Sursa cea mai importantă de energie regenerabilă din România (în conformitate cu cerinţele UE), o reprezintă energia hidro. Resursele de apă datorate râurilor interioare sunt evaluate la aproximativ 42 miliarde m3/an, dar în regim neamenajat se poate conta numai pe aproximativ 19 milioane m3/an, din cauza fluctuaţiilor de debite ale râurilor.
În ceea ce priveşte potenţialul hidroenergetic al ţării noastre se apreciază că potenţialul teoretic al precipitaţiilor este de circa 230 TWh/an, potenţialul teoretic al apelor de scurgere de aproximativ 90 TWh/an, iar potenţialul teoretic liniar al cursurilor de apă este de 70 TWh/an.


Distribuţia microhidropotentialului energetic în România


Pentru microhidrocentrale, economicitatea depinde de :
⇒ amplasamentul şi investiţia aferentã (inclusiv cheltuielile administrative)
⇒ puterea instalatã şi producţia de energie probabilã (regimul debitelor, cãderi)
⇒ distanţa faţã de reţea
⇒ necesitãţile de întreţinere (gradul de automatizare, exploatarea de la distanţã fãrã
personal, fiabilitatea)
⇒ condiţiile financiare şi tariful de valorificare al energiei produse.


Unde pot fi amplasate microhidrocentralele?


Microhidrocentralele pot fi amplasate fie în zone muntoase, unde râurile sunt repezi, fie în zone joase, cu râuri mari.
Elementele principale ale unei amenajări.


Pentru schemele de căderi mari şi medii, se folosesc combinaţii de canal şi conductă forţată. Dacă terenul este accidentat construcţia canalului este dificilă, şi atunci se utilizează numai conducta forţată care uneori poate fi îngropată.În amenajările tip baraj turbinele sunt plasate în corpul barajului sau în imediata vecinătate a acestuia, astfel că aproape ca nu mai este nevoie de canal sau de conducte.O altă optiune de amplasare a microturbinelor este utilizarea debitelor de la staţiile de epurare a apei sau de epuisment.


Echipamente si tehnologii pentru microhidrocentrale


A. Turbine cu acţiune
- Turbina Pelton constă dintr-o roata pe care sunt fixate mai multe cupe, în timp ce un jet de viteză mare acţionează tangenţial asupra roţii. Jetul loveşte fiecare cupă şi este împărţit în două, astfel încât fiecare jumătate este reflectată la aproape 180º. Aproape toată energia apei este utilizată în răsucirea cupelor, iar apa reflectată este colectată într-un canal.


- Turbina Turgo este asemanătoare cu Pelton, dar jetul loveşte rotorul sub un unghi de 20º, astfel că apa intră pe o parte a rotorului şi iese pe cealaltă. De aceea debitul nu este limitat de cantitatea de apă evacuată (ca în cazul turbinei Pelton). În consecinţă, turbina Turgo poate avea un diametru mai mic decât Pelton, pentru aceeaşi putere produsă.
- Turbina Bánki constă din două discuri de tablă groasă pe care sunt sudate nişte pale. Jetul de apă intră prin partea superioară a rototului printre palele curbate, şi iese prin partea opusă, trecând astfel şi a doua oară printre pale. Palele au forma astfel încât la fiecare trecere prin periferia rotorului apa transferă o parte din momentul său, înainte de a cădea cu puţină energie reziduală.


B. Turbine cu reacţiune
Turbinele cu reactiune utilizează debitul de apă care intră în rotor pentru a genera forţele hidrodinamice care acţionează asupra palelor rotorului punându-le în mişcare. Ele se diferenţiază de turbinele cu acţiune prin faptul că rotorul funcţionează întotdeauna într-o carcasă complet umplută cu apă.
Toate turbinele cu reacţiune au un difuzor cunoscut ca „aspirator” sub rotor prin care apa se evacuează. Aspiratorul încetineşte apa evacuată şi reduce presiunea statică în zona de sub rotor, crescând astfel căderea netă.  Turbinele de tip elice sunt asemănătoare, în principiu, cu elicele unui vapor, dar funcţionând în mod invers.

Tipuri de turbine

Microhidroagregate compacte
Microhidroagregatele de largă utilizare (M.L.U.) sunt echipate cu turbine: Kaplan tubulară (K.T.), axial compactă (C.A.T.), Kaplan (K), Banki sau Francis (F) şi sunt alcătuite în principal din următoarele subansambluri:
o microturbină hidraulică;
o mecanism de acţionare;
o vană de intrare;
o generator asincron;
o dulap electric de comandă-automatizare.


Analiza economica a microhidrocentralelor

Proiectele de microhidrocentrale sunt rentabile pentru un preţ de vânzare a energiei electrice cuprins între 20 Euro/MWh şi 36,6 Euro/MWh.
Fezabilitatea proiectelor de tip microhidrocentrale este imbunatăţită datorita mecanismelor de promovare a proiectelor de tip SRE prin valorificarea certificatelor verzi la un preţ cuprins între 27 şi 55  Euro/CV conform legii 220 din 2008. Veniturile obţinute din tranzacţionarea dreptului de emisii de CO2 îmbunătăţesc eficienţa proiectelor.
Legea 220 din 2008 prevede acordarea a 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat în reţeaua de energie electrică din centralele hidroelectrice cu o putere instalată de până la 1 MW / unitate.

 

Detalii suplimentare privind Microhidrocentralele